Kunstroutevlag

Kunstroutevlag

De locaties van de ateliers
zijn herkenbaar aan de grote
vlag die voor de ingang hangt.